Telefony alarmowe

ZGŁASZANIE AWARII W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI: 
(23) 679 12 47 lub (23) 679 10 21

PILNE AWARIE PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI (PO 15.00) NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERY TELEFONÓW: 

KONSERWATOR ELEKTRYK - P. CZYŻYK 
512 348 701 

    KONSERWATOR HYDRAULIK - P. KARWOWSKI 
512 348 703

KOMISARIAT POLICJI W RACIĄŻU - PATROL INTERWENCYJNY 
506 904 006

Script logo