O Spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 
 Prezes Zarządu - Bierzuński Zbigniew
 Członek Zarządu - Morawski Andrzej
 Członek Zarządu - Pawlak Zbigniew
 


 CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

 
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Godlewski Mariusz
 Członek Rady Nadzorczej - Kida Roman
 Członek Rady Nadzorczej - Markowska Teresa
 Członek Rady Nadzorczej - Otowski Andrzej
 Członek Rady Nadzorczej - Piotrowska Małgorzata
 Członek Rady Nadzorczej - Siwik Krzysztof
 Członek Rady Nadzorczej - Waśniewska Edyta

Script logo